19-04-2022

Introduce to BIC www.bizinfo.com.kh

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអាជីវកម្ម (Business Information Center) សូមធ្វើការណែនាំ គេហទំព័រថ្មី www.bizinfo.com.kh ដែលជាគេហទំព័រស្តីអំពី ពត៌មានទាក់ទងទៅ នឹងអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីជួយបងើ្កនតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពទាក់នឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងបទបញ្ញាត្តិ សំរាប់ស្ថាប័នឯកជន។ ជាមួយគ្នានេះដែលគេហទំព័រនេះ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបាននូវពត៌មានមួយជាក់លាក់ របស់សហគ្រាសធុន តូច-មធ្យមកម្ពុជា ជាពិសេសទាក់ទងទៅនិង ផ្លូវច្បាប់ និង បទបញ្ញាត្តិ រួមមាន៖

-ការចុះបញ្ជីា, អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម និងពត៌មានលើដំណើរការអាជីវកម្មដូចជា៖

-ឳកាសទីផ្សារ -សេវាកម្ម អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម

-ហរិញ្ញប្បទាន

-ការបណ្តុះបណ្តាល

– បណ្តាញទំនាក់ទំនង សូមចុចលើបណ្តាញដើម្បីចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ : http://www.bizinfo.com.kh/km/

#BIC #YEAC #USAID #PactCambodia