ព្រឹត្តិការណ៍ឧស្សាហកម្មSee All

(English) Two big local fintech associations to officially merge

10-07-2020
On Monday, 8 July 2020, two big local finance and technology associations, the Cambodia Fintech Association (CFA) and...

ហិរញ្ញប្បទាន​ពិសេស​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាតាម​រយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម

20-03-2020
នៅថ្ងៃទី ១៦ខែ មិនា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម បានប្រារពធ្វើសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ខ...

វេទិកា​ស្តី​ពី គយកម្ពុជា លើកទី១

19-02-2020
បណ្តាញសហគ្រិនភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជា មានកិត្តិយសដែលបានធ្វើជាដៃគូជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុ...

ជំនួបអាហារថ្ងៃត្រង់នាយកប្រតិបត្តិ រៀប​ចំ​ដោយ​សមាគមសហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​កម្ពុជា

23-01-2020
សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) បានរៀបចំកម្មវិធី អាហារថ្ងៃត្រង់នាយកប្រតិបត្តិ (CEO Lunch) លើក​ទី ១ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២...

CJAP កម្ម​វិធី​បំប៉ន​សហគ្រិន របស់​ CJCC

23-01-2020
CJAP គឺជាកម្មវិធីបង្កើនល្បឿនសមត្ថភាព របស់ CJCC សំរាប់សហគ្រិនកម្ពុជាដើម្បីកសាងជំនាញអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីនេះត្រូ...

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមបច្ចេកទេសនៃយន្តការភាពជាដៃគូរគយ-ផ្នែកឯកជន រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ (អគរ) និង​ផ្នែកឯកជននៃ​សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

02-01-2020
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមបច្ចេកទេសនៃយន្តការភាពជាដៃគូរគយ-ផ្នែកឯកជន រវាង​អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ (អគរ) ដែលដឹកនាំដោយ លោកឯកឧត្...

YEAC’s Corporate Social Responsibility & Retreat

22-10-2019
(English) To strengthen the relationship among YEAC’s members (Week 4th, September)

Leverage the members’ pool of expertise and experiences to support the implementation of our strategies and secure diverse funding to finance our vision

22-10-2019
(English) Date: 4times per year Objectives: To strengthen members’ capacity in the management, government polic...

ព័ត៌មាន និងព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗបន្ទាប់See All

កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «មគ្គុទេសក៍ស្តារអាជីវកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” ក្រោមប្រធានបទ «ទស្សនៈពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ»

13-09-2021
ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «មគ្គុទេសក៍ស្តារអាជីវកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធ...

ព័ត៌មាន និងព្រឹតិ្តការណ៍របស់ BICSee All

ហិរញ្ញប្បទាន​ពិសេស​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាតាម​រយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម

20-03-2020
នៅថ្ងៃទី ១៦ខែ មិនា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម បានប្រារពធ្វើសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ខ...

ជំនួបអាហារថ្ងៃត្រង់នាយកប្រតិបត្តិ រៀប​ចំ​ដោយ​សមាគមសហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​កម្ពុជា

23-01-2020
សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) បានរៀបចំកម្មវិធី អាហារថ្ងៃត្រង់នាយកប្រតិបត្តិ (CEO Lunch) លើក​ទី ១ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២...

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមបច្ចេកទេសនៃយន្តការភាពជាដៃគូរគយ-ផ្នែកឯកជន រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ (អគរ) និង​ផ្នែកឯកជននៃ​សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

02-01-2020
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមបច្ចេកទេសនៃយន្តការភាពជាដៃគូរគយ-ផ្នែកឯកជន រវាង​អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ (អគរ) ដែលដឹកនាំដោយ លោកឯកឧត្...

Finance and Tax Training & Coaching for MSMEs

22-10-2019
This training workshop will be structure to allow micro and small business to understand basic concept and informatio...

CYEA Awards Night

22-10-2019
Cambodian Young Entrepreneur Award (CYEA) is the flagship national level initiative founded in 2015 and managed by Ju...

Business Information Center to Expedite Business Growth in Cambodia

22-10-2019
PHNOM PENH, Cambodia – August 3, 2017 – The Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) in partnership  the Ca...

2nd ASEAN Young Entrepreneurs Carnival

22-10-2019
The ASEAN Young Entrepreneurs Carnival is a celebration of ideas and the role of the young in creating a better futur...

ASEAN Business Awards 2017

22-10-2019
The ASEAN Business Awards (ABA) was launched on 2007 by the ASEAN Business Advisory Council to give recognition to en...

Global Entrepreneurship Week (GEW)

22-10-2019
Date: 3rd Week of November Objectives: To celebrate the innovators and job creators, intimate networks, connect to po...

CEO – Lunch (Breakfast)

22-10-2019
Date: Monthly on Thursday of 3rd Week (11:30am -2:00pm)Objectives: To bring up together all members to share experien...

Business Matching and Oversea Business Trip

22-10-2019
Date: At Least twice per yearObjectives:- To synergy business opportunity locally and internationally- To strengthen ...

President Handover Ceremony

22-10-2019
Young Entrepreneurs Association of Cambodia is hosted its President Handover Ceremony on 13th October, 2017, from 15:...