ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្ម លើកទី៤

28-09-2022
តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេ? រួសរាន់ឡើងចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃពី...

AYEC Series of Events: Digital Upskilling Across ASEAN

20-04-2022
* English Below * តើអ្នកមានមានបំណងបង្កើនជំនាញឌីជីថលមែនទេ? ចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី បង្កើនជំនាញឌីជីថលនៅទូទា...

កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

23-03-2022
សូមចុះឈ្មោះចូលរួម ពិធី បើកដំណើរការ “កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន” ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទី...

កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «មគ្គុទេសក៍ស្តារអាជីវកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” ក្រោមប្រធានបទ «ទស្សនៈពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ»

13-09-2021
ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «មគ្គុទេសក៍ស្តារអាជីវកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធ...