ការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់

ការគ្រប់គ្រងការចំណាយនិងការកែតម្រង់ថវិកាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ប៉ុន្តែដូចអ្នកដឹងហើយថាអ្វីដែលច្បាស់ណាស់គឺលុយកាក់គឺជាស្តេច។ ដោយគ្មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ជំនួញរបស់អ្នកនឹងបរាជ័យ។ ការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវអាចជាឯកសារដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកមាន។

គោលការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់

 1. ជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រសម្រាប់រៀបចំការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់

ក) ការរៀបចំដោយដៃ នៅលើក្រដាសឬប្រើសៀវភៅបញ្ជី (ឧទាហរណ៍ MS Excel)

ខ) សៀវភៅបញ្ជីគឺងាយស្រួលជាងមុន និងអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពបត់បែនច្រើនសម្រាប់ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងតួលេខ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លះ ការទទួលយកវគ្គសិក្សានៅលើសៀវភៅបញ្ជី (ឧទាហរណ៍ MS Excel) អាចជាថ្ងៃមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៃអាជីពអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ )

 1. ជានិច្ចកាលសន្មតថាប្រាក់ចំណូលនឹងមកនៅយឺតជាងការរំពឹងទុក។
 2. ជានិច្ចកាលសន្មតថាការចំណាយនឹងចេញទៅលឿនជាងការរំពឹងទុក។
 3. រួមបញ្ចូលគ្រប់ប្រភពចំណូល និងចំណាយទាំងអស់។
 4. បើចាំបាច់ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនៃចំនួនទឹកប្រាក់នោះ ប៉ុន្តែប៉ាន់ប្រមាណទាបសម្រាប់ប្រាក់ចំណូល និងខ្ពស់សម្រាប់ការចំណាយ។
 5. ពិនិត្យឡើងវិញនូវការព្យាករណ៍ជារៀងរាល់ខែ និងកែតម្រូវវាសម្រាប់ខែបន្ទាប់តាមតម្រូវការ។
 6. ចងចាំហេតុផលមួយនៃហេតុផលសំខាន់ៗសម្រាប់ការរៀបចំការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់គឺត្រូវមានឥទ្ធិពលលើឥរិយាបថរបស់អ្នក។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការព្យាករណ៍នៅពេលអ្នកកែប្រែឥរិយាបថរបស់អ្នក។
 7. ការព្យាករណ៍នឹងបង្ហាញថាទីតាំងសាច់ប្រាក់របស់អ្នកទំនងជាពិបាក។ ចាត់វិធានការភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកឃើញការចង្អុលបង្ហាញពីលំហូរសាច់ប្រាក់ដើម្បីជៀសវាងការអស់លុយកាក់ឬរកប្រភពមូលនិធិសម្រាប់ឱនភាពណាមួយ។

សាច់ប្រាក់គឺជាអុកស៊ីហ៊្សែនដែលអាជីវកម្មត្រូវការរក្សាដើម្បីដំណើរការ។ ការចំណាយពេលដើម្បីរៀបចំការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់នឹងមិនត្រឹមតែផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់អំពីតុល្យភាពធនាគារនាពេលអនាគតរបស់អ្នកទេវាក៏នឹងផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែលអ្នកអាចខកខានប្រសិនបើអ្នកផ្តោតតែលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការវិភាគរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

នេះគឺជាឧទាហរណ៍ការព្យាករណ៍សាច់ប្រាក់: អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន អក្ខរ៉ា – ឆ្នាំទី ២ និងទី ៣

នេះគឺជាគំនិតមួយចំនួននៅពេលដែលសាច់ប្រាក់គឺជាបញ្ហា

 • ពិនិត្យឡើងវិញនូវការទូទាត់គ្នាអាជីវកម្មធ្វើ។ តើវាអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយឬពន្យារពេលដែរឬទេ?
 • អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាច្រើននឹងយល់ព្រមរង់ចាំបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់ប្រសិនបើអ្នកពន្យល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកហើយប្រហែលជាផ្តល់ការបង់បន្ថែម។
 • ពិនិត្យមើលសន្និធិ និងទ្រព្យសកម្មរបស់អ្នក។ តើពួកគេអាចលក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីរំដោះសាច់ប្រាក់ខ្លះ។
 • តើអាជីវកម្មអាចបង្កើតសាច់ប្រាក់នៅក្នុងវិធីផ្សេងទៀតទេ។ ឧ.ជួលការិយាល័យដែលមិនប្រើ ឬកន្លែងទំនេរពីការស្តុកសន្និធិ។
 • ទាក់ទងអតិថិជនណាដែលជំពាក់លុយ និងសួរថាតើពួកគេអាចបង់លុយបានលឿនជាងមុន ដោយប្រហែលជាផ្តល់ជូនតាមការបញ្ចុះតម្លៃ។

អត្ថបទនិងឧបករណ៍ទាក់ទងផ្សេងទៀត:

 

 • The Cash flow Statement
 • Cash Flow Worksheet
 • Cash Flow Sensitivity Analysis Worksheet
 • Maximize your income and profits