13-09-2021

កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «មគ្គុទេសក៍ស្តារអាជីវកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” ក្រោមប្រធានបទ «ទស្សនៈពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ»

ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «មគ្គុទេសក៍ស្តារអាជីវកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៃកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាពិសេសមួយផ្តោតលើ «ទស្សនៈពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ» ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ពីម៉ោង ១:៣០នាទីរសៀលតទៅ។ ក្នុងឱកាសនោះផងដែរ សមាគមទាំងបីមានកិត្តិយសនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។
ខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សាដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ ផ្តោតលើវិធីសាស្ត្រ និងឥរិយាបថ ដែលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រកាន់យកជាតួនាទីកណ្តាល ក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ និងការឆ្លើយតបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល វិនិយោគិននានា ទៅនឹងដំណោះស្រាយរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះសម្រាប់គ្រឹះស្ថានទាំងនោះ។
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
វេលាម៉ោង៖ ១:៣០នាទី ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ៥:៥០ នាទីល្ងាច
សូមចូលទៅកាន់ដើម្បីចុះឈ្មាះ : https://bit.ly/3DXUI0a
*កម្មវិធីនេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅពីចម្ងាយតាមហ្សូម និងមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និង សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។